Covid 19 ir tāds pasaules ctr+alt+delete, kas uz brīdi izslēdza ierastos biznesa modeļus un sadarbības principus, lai sakārtotu daudzo gadu laikā sastrādāto un palaistu tos ar jaunu jaudu. Kā rīkoties jaunos apstākļos? Ko saglabāt un, ko atstāt laikam pirms lielajām pārmaiņām. Atbildes uz svarīgiem jautājumiem palīdzēs rast kopīgs apmācības pasākums, kur:

  • Dosim vārdu katram komandas dalībniekam izstāstīt savu krīzes pārvarēšanas pieredzi, lai krīzes radīt dažādās emocijas atrastu savu vietu komandas kopējās pieredzes stāstā

Krīze ir emocionāli saspringts periods, kad tiek safokusēti visi ekonomiskie, fiziskie un garīgie spēki. Krīze ir laiks, kad īsā laika sprīdī ir jāpaveic neiespējamais. Krīze ir laiks, kad nav laika domāt, ir jārīkojas. Veiksmīgi pārdzīvotas krīzes cilvēkus un uzņēmumus padara stiprākus. Lai tas notiktu ātrāk, brīdī, kad “ugunsgrēks” apdzēsts, jāapstājas un jāpadomā – kas tika darīts? kā tika darīts? kāda bija situācija? ko var mācīties? ko un kā darīt turpmāk, lai izvairītos no līdzīgas krīzes vai mazinātu krīzes ietekmi?

  • Izpētīsim komandas darba un sadarbības vēsturi, atceroties lielākos veiksmes stāstus un kļūdas

Saknēs ir patiesība. Cilvēka karjeras un uzņēmuma vēstures līkločos ir iespējams daudz uzzināt par sevi. Kāda izskatās Tavas profesionālās dzīves vai uzņēmuma (komandas) dzīves līnija? Sākot no pirmās dienas, kādi bija piedzīvotie veiksmes brīži? Kādas bija lielākās kļūdas? Kas bija tas, kas palīdzēja sasniegt virsotnes? Kas bija tas, kas palīdzēja tikt pāri bedrēm?

  • Centīsimies ieraudzīt nākotni, kas vēlas notikt (“emerging future”), un izvēlēsimies savu scenāriju

Nākotne vienmēr atklājas pa mazam gabaliņam. Ja uzmanīgi vēro, tos var salasīt un salikt kā puzles gabaliņus. Brīdis, kad paņemt brīvbrīdi no šodienas problēmu risināšanas, lai ieraudzītu sevi nākotnē. Kāda ir vide, kurā strādāsim? Ar ko kopā? Ko mēs darīsim? Kādām prasmēm un zināšanām mums ir jābūt, lai mēs to varētu izdarīt? Kādu vērtību mēs radīsim sev un pasaulei? Kas un kādi būs mūsu klienti? Par ko mēs būsim kļuvuši, kad sasniegsim savus mērķus?

  • Izveidosim rīcību plānu darba līdz gada beigām, lai šī nākotne notiktu.
Lēmuma pieņemšana ir tas, kas rada enerģiju to īstenot dzīvē. Kurš no nākotnes scenārijiem šķiet visreālākais? Kurš vispiepildāmākais? Kas ir tās darbības, kas jāveic, lai to īstenotu? Kuri cilvēki piedalīsies komandā? Kādi šķēršļi ir paredzami? Ko katrs darīs jau rīt, lai pavirzītos soli tuvāk mērķim?

Ieguvumi: emociju transformācija praktiskā darbībā, komandas spēka apzināšanās, kopējo vērtību pārvērtēšana, mērķu pārdefinēšana, kopības sajūtas atjaunošana un stiprināšana.

Anita Gaile, PhD, Pārmaiņu arhitekte

Cilvēki | Organizācijas | Nākotne

Solouzņēmēja. Bijusi augstākā līmeņa vadītāja  a/s “airBaltic Corporation”, Lielibritānijas Ārlietu ministrijas Baltijas jūras reģionā, AS “Citadele banka”. Kopš 2013. gada biznesa vadības trenere un konsultante, lasu lekcijas vadošajās Latvijas augstkolās RiSEBA, LU BVEF un RBS par cilvēku un pārmaiņu vadību.  Pētu cilvēku un organizāciju sadarbības modeļus. Biznesa vadības un karjeras koučs. ICF (International Coaching Federation) biedrs.  Autore izdevumiem «Špikeris vadītājiem», «Vadītāja Dienas grāmata» un līdzautore «Efektīva vadītāja rokasgrāmatai», kas izdota pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.

“Es ticu, ka cilvēku un uzņēmumu veiksmes pamatā ir drošība, ko rada nepārtraukta attīstība”.

Plašāk par Anitu Gaili var lasīt šeit.

Programmas izmaksas: Vienas dienas seminārs, iekļaujot izdales materiālus, kafijas pauzes un pusdienas 180 EUR + PVN.

Biļetes uz semināru var iegādāties Bezrindas.lv vai, veicot apmaksu ar rēķinu.

Semināra mērķauditorija: augstākā līmeņa vadības komandas, darba grupas, stratēģiskas nozīmes nodaļas un departamenti, mazā biznesa vadības komandas, pat ja tās darbojas vienā personā.