24/03/2017

Kā komandas saliedēšanas pasākums palīdzēs būt labākam kā tuvākais konkurents?

Ātru atbildi alkstošajiem – ieguldot darbiniekos. Plašāk – šajā bloga rakstā izklāstīšu aspektus, kādus jautājumus var atrisināt  komandas saliedēšanas pasākumi, personības attīstības meisterklases un cita veida kopīgie darbiniekus attīstošie notikumi.

Atkarībā no darbības sfēras un ražojumā produkta/sniedzamā pakalpojuma specifikas uzņēmumā ir nepieciešami strādājo plaša kompetenču un īpašību buķete – darbinieki ar kritisko domāšanu un radošie, tie, kas precīzi ievēro likumus, izpilda instrukcijas, pārvalda ierīces, māk menedžet procesus un dučiem vēl citu prasmju piekopēju. Jo mazāks uzņēmums, jo nepieciešams lielāks prasmju koncentrāts.

Uzņēmuma funkcijas, vadības noteiktie plāni, kā arī personīgās rakstura iezīmes nereti īsti nesaliekas kopā kā cerēts un noved pie situācijas, kad darbieki no dažādiem departamentiem nesarunājas savā starpā. Ilgi nav jāgaida, lai tā sauktā komunikācijas kļūda vai neesamība kļūtu pamanāma klientiem. Klasiskais stāsts starp pārdošanas un ražošanas cilvēkiem, kad vieniem jāpārdod vairāk, bet citi nevar tik daudz saražot, jo iekārtu, procesu un citu ikdienas ķibeļu radītas situācijas ņem virsroku. Kāds ko pārpratis, dēl tā kāds nesaņems kāroto mēneša bonusu, bet citam interesē tikai strikti savā lauciņā notiekošās. Iespējams, kāds departaments uzskata, ka ir galvenais posms uzņēmumā un cenšas pārējiem likt dejot savā stabulē.

Modernā personālvadība, par kuru vēl runā konferencēs un ir piekopj procentuāli neliels skaits uzņēmumu,  virzās uz individuālo darbinieka prasmju novērtējumu, lai tās izmantotu uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Ir cilvēks ar prasmēm vai noteiktu īpašumu kopumu – darbu atradīsim. Šī pieeja atrodas uz pilnīgi pretējas ass, kas dominēja vēl pirms gadiem 10, kad galvenais bija pārdošanas vai citu rezultātu sasniegšana sacensības garā. Mūsdienās arvien vairāk uzņēmuma vadītāji nonāk pie secinājuma, ka vissvarīgākā ir mijiedarbība, kas nodrošinās uzņēmuma kā ieeļļota mehānisma funkcionēšanu. To var panākt sadarbojoties apmierinātiem un motivētiem darbiniekiem, kas individuālā līmenī ir definējuši savus mērķus un vajadzības.

Tā ir liela māksla uzņēmumā, kurā strādā vairāki desmiti vai simti darbinieki žonglēt tā, lai gan individuālā un kolektīvā līmeņa mijiedarbība būtu rezultatīva. Lai arī auglīgā zemē stādīts labas šķirnes krūms, tas ir jākopj, dažkārt, nogriežot atmirušos zarus vai no kaimiņu koka pārkārušos lapotni, rodot vietu jauniem asniem.

Reti, kad uzņēmums var pieņemt darbā 100% derīgu, atbilstošu un visādi citādi piemērotu darbinieku. Arī apkārt esošā konkurence liek ik brīdi attīstīties gan pašam uzņēmumam, gan to darbiniekiem. Ja personas kvalifikācija atbilst uzņēmuma vajadzībām, nereti pietrūkst pavisam maz, lai darbinieka prasmes un iemaņas uzņēmums varētu izmantot par visiem 100%. Reizēm vajag iedrošinājumu – tu to vari, citreiz visai komandai jāliek saprast, ka kopā viņi ir milzīgs spēks.

Tieši šos nedaudzos procentus, kas pietrūkst līdz 100, var iegūt, izvēloties atbilstošu komandas saliedēšanas pasākumu, personiskās izaugsmes meisterklasi vai kādu pašdisciplīnu un koncentrēšanos vairojošu nodarbību. Izvēloties atbilstošāko programmu to problēmu vai izaicinājumu risināšanai, kas aktuāli uzņēmumā, ir iespējams pārspēt konkurentus pašā svarīgākajā līmenī – cilvēkfaktorā. Iespējams Jums jau ir labākais produkts/pakalpojums, tikai iztrūkst procesuālas prasmes vai nedaudz apvāršņu pavēršanas darbiniekiem, kas liktu sākt sarunāties un redzēt situācijas uzņēmumā no malas.

Futurologi, kas modelē nākotnes profesijas, uzskata, ka visai pārskatāmā nākotnē pašas svarīgākās īpašības būs radošums to daudzšķautnainībā un problēmu risināšanas iemaņas. Nevienu no abām prasmēm nemāca augskolā vai kursos, kas izsniedz sertifikātu. Tādas prasmes rodas sintezējot  esošo bāzi ar to, kas vēl pietrūkst noteiktā kontekstā.

Atbilstoši uzņēmumu risināmai cilvēkfaktora problemātikai,  Ārpus laika piedāvā Latvijas labāko treneru un jomas speciālistu vadītus pasākumus:

Radošuma meisterklases palīdzēs individuāli attīstīt radošumu un palūkoties kopīgi un dažādām situācijām caur radošumu prizmu.Šajā programmā dalībnieki tiks iedvesmoti atvērt radošuma potenciālu, kas ir ikvienā no mums, pievēršoties biznesa modelēšanai, personīgajam zīmolam, cilvēcībai un emocionālai inteliģencei.

Personiskās un komandas izaugsmes meisterklases. Šajās programmās dalībniekiem būs jāsastopas ar savu “es”, domājot gan personīgās, gan sevis kā uzņēmuma darbinieka kategorijās. Meistarklasēs attīstīsim pārrumu prasmes pārdevējiem, uzvarošu komandas vadību, personīgās motivācijas veidošanu, aplūkosim personīgo mērķu likšanas koncepciju, centīsimies saprast, kā rast saskaņu ģimenē un līdzsvaru darbā.

Apzinātības praksi. Šajā programmā dalībnieki tiks virzīti caur apzinātības praksi, kur būtiska loma ir gribasspēkam un pašdisciplīnai, stresa pārvaldīšanai un tās mazināšanai, attieksmei un tās maiņai, laimei kā prasmei un mentālai higiēnai.

Stratēģiskās spēles. Šajās programmā dalībniekiem tiks piedāvāti praktiski un teorētiski komandas treniņi šādu tēmu ietvaros – komandas saliedēšana, komandas veidošana, komandas vadīšana, komandas attīstība, komandas praktiskās iemaņas un komandas izaicinājuma treniņš. Spēles dalībnieku mērķis būs, kopīgi sadarbojoties un nemitīgi komunicējot, atrisināt piedāvātās situācijas. Kā liela pievienotā vērtība būs pieredzējusi “izaicinātāju” komanda, kura ar skatu no malas, palīdzēs jums pašiem izprast savas komandas izaugsmes iespējas.

Ugunsstaigāšanu. Šajā fokusa, disciplīnas un mērķtiecības sesijā dalībniekiem būs iespēja parādīt sev, ka neiespējamais ir iespējams. Tas ļoti specifiskā veidā atklāj, cik svarīgi ir būt uzmanīgam un fokusētam, virzoties uz mērķi. Tās ir divas galvenās panākuma iezīmes papildus negatīvo pārliecību pārvarēšanai un pozitīvam lādiņam, kad ir izdevies paveikt šo izaicinājumu.